Maria Kateshova Photography

Figure skating and more...

Evgenia Medvedeva – Free Skate – 2019 World Championships

Added 30 photos – Evgenia Medvedeva of Russia competes in the Ladies’ Free Skate during the ISU World Figure Skating Championships 2019 at Saitama Super Arena on March 22, 2019 in Saitama, Japan.


Elizabet Tursynbaeva – Exhibition Gala (Denis Ten Tribute) – 2019 World Championships

Added 22 photos – Elizabet Tursynbaeva of Kazakhstan performs in the Gala Exhibition during the ISU World Figure Skating Championships 2019 at Saitama Super Arena on March 24, 2019 in Saitama, Japan.


Sui Wenjing & Han Cong – Free Skate – 2019 World Championships

Added 28 photos – Sui Wenjing and Han Cong of China compete in the Free Skate during the ISU World Figure Skating Championships 2019 at Saitama Super Arena on March 21, 2019 in Saitama, Japan.


Vincent Zhou – Short Program – 2019 World Championships

Added 29 photos – Vincent Zhou of the USA competes in the Men’s Short Program during the ISU World Figure Skating Championships 2019 at Saitama Super Arena on March 21, 2019 in Saitama, Japan.


Alina Zagitova – Free Skate – 2019 World Championships

Added 50 photos – Alina Zagitova of Russia competes in the Ladies’ Free Skate during the ISU World Figure Skating Championships 2019 at Saitama Super Arena on March 22, 2019 in Saitama, Japan.


Evgenia Medvedeva – Short Program – 2019 World Championships

Added 42 photos – Evgenia Medvedeva of Russia competes in the Ladies’ Short Program during the ISU World Figure Skating Championships 2019 at Saitama Super Arena on March 20, 2019 in Saitama, Japan.


Jin Boyang – Free Skate – 2019 World Championships

Added 25 photos – Jin Boyang of China competes in the Men’s Free Skate during the ISU World Figure Skating Championships 2019 at Saitama Super Arena on March 23, 2019 in Saitama, Japan.


Elizabet Tursynbaeva – Short Program – 2019 World Championships

Added 26 photos – Elizabet Tursynbaeva of Kazakhstan competes in the Ladies’ Short Program during the ISU World Figure Skating Championships 2019 at Saitama Super Arena on March 20, 2019 in Saitama, Japan.


Aleksandra Boikova & Dmitrii Kozlovskii – Free Skate – 2019 World Championships

Added 24 photos – Aleksandra Boikova and Dmitrii Kozlovskii of Russia compete in the Free Skate during the ISU World Figure Skating Championships 2019 at Saitama Super Arena on March 21, 2019 in Saitama, Japan.


Gabrielle Daleman – Short Program – 2019 World Championships

Added 25 photos – Gabrielle Daleman of Canada competes in the Ladies’ Short Program during the ISU World Figure Skating Championships 2019 at Saitama Super Arena on March 20, 2019 in Saitama, Japan.


Kaori Sakamoto – Short Program – 2019 World Championships

Added 36 photos – Kaori Sakamoto of Japan competes in the Ladies’ Short Program during the ISU World Figure Skating Championships 2019 at Saitama Super Arena on March 20, 2019 in Saitama, Japan.


Maxim Kovtun – Free Skate – 2019 European Championships

Added 39 photos – Maxim Kovtun of Russia competes in the Men’s Free Skate during the ISU European Figure Skating Championships 2019 at Minsk Arena on January 26, 2019 in Minsk, Belarus.


Alexei Bychenko – Short Program – 2019 World Championships

Added 26 photos – Alexei Bychenko of Israel competes in the Men’s Short Program during the ISU World Figure Skating Championships 2019 at Saitama Super Arena on March 21, 2019 in Saitama, Japan.


Wang Shiyue & Liu Xinyu – Free Dance – 2019 World Championships

Added 40 photos – Wang Shiyue and Liu Xinyu of China compete in the Free Dance during the ISU World Figure Skating Championships 2019 at Saitama Super Arena on March 23, 2019 in Saitama, Japan.


Deniss Vasiljevs – Short Program – 2019 European Championships

Added 43 photos – Deniss Vasiljevs of Latvia competes in the Men’s Short Program during the ISU European Figure Skating Championships 2019 at Minsk Arena on January 24, 2019 in Minsk, Belarus.


Mikhail Kolyada – Short Program – 2019 European Championships

Added 58 photos – Mikhail Kolyada of Russia competes in the Men’s Short Program during the ISU European Figure Skating Championships 2019 at Minsk Arena on January 24, 2019 in Minsk, Belarus.


Kevin Aymoz – Free Skate – 2019 European Championships

Added 32 photos – Kevin Aymoz of France competes in the Men’s Free Skate during the ISU European Figure Skating Championships 2019 at Minsk Arena on January 26, 2019 in Minsk, Belarus.


Mikhail Kolyada – Free Skate – 2019 European Championships

Added 28 photos – Mikhail Kolyada of Russia competes in the Men’s Free Skate during the ISU European Figure Skating Championships 2019 at Minsk Arena on January 26, 2019 in Minsk, Belarus.


Gabriella Papadakis & Guillaume Cizeron – Free Dance – 2019 European Championships

Added 29 photos – Gabriella Papadakis and Guillaume Cizeron of France compete in the Free Dance during the ISU European Figure Skating Championships 2019 at Minsk Arena on January 26, 2019 in Minsk, Belarus. 


Mae-Berenice Meite – Free Skate – 2019 European Championships

Added 25 photos – Maé-Bérénice Méité of France competes in the Ladies’ Free Skate during the ISU European Figure Skating Championships 2019 at Minsk Arena on January 25, 2019 in Minsk, Belarus.